ผู้บริหาร


นายกฤตพล  เสาโกศล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์


   
   😤 ติดต่อ บ้านพักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์
   😤 โทร. 081-7691936
   😤 เมล์ : patharadol@gmail.com
   😤 ไลน์ : KIT203
   😤 วุฒิ สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต เอกบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
   😤  IS : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS
   😤 คติ ทำดีเพื่อชาติ
   😤 project manager คปสอ.กุดจับ ด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
   😤 ผลงานเด่น 
         @ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับ 5 ดาว  ปี 2560
         @ ผลงาน QOF จังหวัดอุดรธานี สูงสุด 3 ปี ซ้อน (60-61-62)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข้อมูล 43 แฟ้ม

1. โครงสร้าง 43 แฟ้ม v2.3 ล่าสุด 2.https://drive.google.com/file/d/0B5ImRpiNhCfGZDVhMGEyYmUtZTdmMy00YWEyLWEyMTQtN2E2YzM3MDg3MTZh/view?ddrp=...