ผู้บริหาร


นายกฤตพล  เสาโกศล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์


   
   😤 ติดต่อ บ้านพักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์
   😤 โทร. 081-7691936
   😤 เมล์ : patharadol@gmail.com
   😤 ไลน์ : KIT203
   😤 วุฒิ สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต เอกบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
   😤  IS : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS
   😤 คติ ทำดีเพื่อชาติ
   😤 project manager คปสอ.กุดจับ ด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
   😤 ผลงานเด่น 
         @ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับ 5 ดาว  ปี 2560
         @ ผลงาน QOF จังหวัดอุดรธานี สูงสุด 4 ปี ซ้อน (60-61-62-63)
       ทำในสิ่งที่ชอบ ชอบในสิ่งที่ทำ แล้วจะเจริญ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

รายการยืมพัสดุ รพ.สต.บ้านโพธิ์

คลิก กรอกรายการยืม